Menu Zamknij

MODUŁY

Rozrachunki

Moduł Navireo Rozrachunki to bardzo wygodne i ergonomiczne narzędzie do pracy z rozrachunkami. Praca w tym module możliwa jest na kilka sposobów:

  • Rozrachunki wg dokumentów – tutaj zebrane są rozrachunki nierozliczone lub rozliczone częściowo (każdy dokument jako osobna pozycja na liście);
  • Rozrachunki wg kontrahentów – w tym ujęciu komponent podzielony jest na dwie części, w której jedna to lista kontrahentów posiadających nierozliczone rozrachunki, a druga (zależna od pierwszej) wyświetla listę wszystkich rozrachunków z kontrahentem wybranym na liście pierwszej;
  • Rozrachunki rozliczone – komponent umożliwiający zarządzanie rozrachunkami rozliczonymi;
  • Spłaty rozrachunków – aktualny stan spłat zobowiązań i spłat należności;
  • Rozrachunki z kontrahentem – rozbudowany komponent dający duże możliwości filtrowania i zarządzania rozrachunkami związanymi z konkretnym kontrahentem;
  • Kompensaty – komponent pozwalający na wystawianie dokumentów kompensat;
  • Rozliczanie przez skojarzenie – możliwość „ręcznego” skojarzenia spłat z należnościami i zobowiązaniami.

Rozliczanie rozrachunków (należności lub zobowiązań) jest proste i intuicyjne.

Moduł Rozrachunki jest elementem wiążącym ze sobą większość pozostałych modułów systemu (handlowych płacowych i księgowych).

Navireo umożliwia prowadzenie historii windykacji na podstawie zdarzeń windykacyjnych tworzonych w systemie. Historia windykacji jest prezentowana w kontekście pojedynczego rozrachunku lub w kontekście kontrahenta. Za pomocą intuicyjnego kreatora możliwe jest zbiorcze wygenerowanie not odsetkowych lub wezwań do zapłaty.