Menu Zamknij

MODUŁY

Moduł Navireo Zakupy umożliwia ewidencjonowanie dokumentów zakupu w cenach rzeczywistych.

Dokumenty zakupu mogą być generowane ręcznie, przetwarzane z wcześniej wprowadzonych dokumentów PZ (w Navireo Magazyn) lub zamówień do dostawców (Navireo Zamówienia), albo importowane z zewnętrznych systemów przy pomocy plików wymiany w standardzie EDI++ lub za pomocą Sfery Navireo.

Dokumenty zakupu mogą być wprowadzane w dowolnej walucie z dowolnym rodzajem transakcji VAT (dokumenty wewnątrz unijne).

Faktury VAT zakupu mogą automatycznie generować dokument PZ, dzięki czemu zmienia się stan magazynowy towarów znajdujących się na danej fakturze.

Moduł Zakupy obsługuje faktury zakupu RR, co ułatwia pracę hurtowniom i punktom skupu towarów od rolników.

Użytkownik wprowadzający dokument zakupu może (w zależności od uprawnień) w łatwy sposób sprawdzić historię dokumentów oraz rozrachunków z kontrahentem wybranym dla danego dokumentu.

Dokumenty zakupu obsługują wiele spotykanych w rzeczywistości biznesowej form płatności, a także ich kombinacji, których podziału można dokonać zarówno procentowo, jak i kwotowo.

Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentów moduł oferuje wiele dodatkowych operacji, takich jak wprowadzanie kodów dostaw czy automatyczna kalkulacja cen sprzedaży na podstawie danego dokumentu.