Menu Zamknij

MODUŁY

ODDZIAŁ PLUS

Oddział PLUS to propozycja przede wszystkim dla sieci handlowo-usługowych, ale też dla innych firm mających strukturę wielooddziałową, dla których kluczową rzeczą w prowadzeniu biznesu jest zapewnienie nieprzerwanej i wydajnej pracy systemu w każdym momencie, niezależnie od „kaprysów” infrastruktury. Jednym z najczęściej wskazywanych problemów firm wielooddziałowych są przerwy w działaniu sieci internetowej. Aby wyeliminować ten czynnik, konieczne jest posiadanie systemu sprzedażowego, który posługuje się własną bazą danych zainstalowaną w sieci lokalnej każdego oddziału. Pociąga to za sobą jednak konieczność synchronizacji danych z systemem zainstalowanym w centrali. I te właśnie funkcje realizuje moduł Oddział PLUS. Moduł Oddział PLUS pozwala dwukierunkowo wymieniać niezbędne dane pomiędzy centralą a jej oddziałami. Zakres synchronizowanych danych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • dokumenty handlowe,
  • automatyczne dokumenty magazynowe,
  • kartoteki kontrahentów,
  • kartoteki towarów,
  • promocje,
  • zamówienia międzyoddziałowe,
  • parametry programu,
  • słowniki.
Synchronizacja uruchamiana jest automatycznie, w ustalonych przez wdrożeniowca odstępach czasu i nie wymaga ingerencji użytkownika końcowego systemu. Odbywa się ona z wykorzystaniem usług systemowych i specjalnego serwisu opartego na platformie Microsoft Azure. W dedykowanych komponentach dostępny jest podgląd stanu synchronizacji i obiektów oczekujących na zapisanie.