Menu Zamknij

MODUŁY

KADRY

Moduł ten pozwala ewidencjonować dane personalne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców, z którymi są zawarte umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie). Oprócz standardowej ewidencji użytkownik może wystawiać odpowiednie umowy, ewidencjonować notatki związane z pracownikami, drukować karty wynagrodzeń oraz przeglądać informacje zbiorcze zebrane w informatorze o pracowniku. Z poziomu tego modułu możliwy jest szybki dostęp do Biblioteki dokumentów wystawionych dla danego pracownika zarówno w systemie Navireo, jak i dokumentów w postaci plików zewnętrznych.

Moduł Navireo Kadry umożliwia tworzenie dowolnych treści dokumentów kadrowych przy wykorzystaniu wbudowanego edytora korzystającego z predefiniowanych pól i wartości (tagów).

Podstawowym elementem modułu Kadry jest kartoteka pracownika pozwalająca na ewidencjonowanie, przeglądanie i aktualizowanie informacji o pracownikach wprowadzonych do systemu.

Komponent Ewidencja czasu pracy służy do chronologicznego ewidencjonowania zdarzeń dotyczących czasu pracy pracownika. Zdarzeniami tymi mogą być: choroba, urlop, opieka nad dzieckiem, praca w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych, zmiana czasu pracy. Wpisane zdarzenia służą do wyliczenia takich elementów jak stan urlopu, wartość składników w wypłatach oraz zasiłków w rachunkach do umów cywilnoprawnych.

Ewidencja czasu pracy może być tworzona automatycznie na podstawie informacji pobranych z zewnętrznych systemów (np. rejestratory czasu pracy, MS Project).

System rejestruje i na bieżąco analizuje nieobecności pracowników. W zależności od rodzaju absencji przechowuje dodatkowe informacje, takie jak numer zaświadczenia lekarskiego czy datę jego dostarczenia. Wybrane rodzaje absencji mogą nie zostać zaliczone np. do stażu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczanie godzin nadliczbowych może być wykonane na kilka sposobów zgodnie z metodą stosowaną w przedsiębiorstwie.

Na podstawie danych zebranych w Ewidencji czasu pracy system generuje różnego rodzaju zaświadczenia, sprawozdania oraz zestawienia na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne (ZUS, US). Dane te wykorzystywane są również do naliczania wynagrodzeń w module Navireo Płace.