Menu Zamknij

MODUŁY

E-kontrole podatkowe

Moduł e-Kontrole podatkowe umożliwia generowanie plików JPK oraz przekazanie ich organom podatkowym. Art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Z poziomu modułu można wygenerować pliki JPK dla obiektów, takich jak:

  • Faktury,
  • Dokumenty magazynowe,
  • Wyciągi bankowe,
  • Księgi rachunkowe,
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.
Dostępne są także operacje umożliwiające poprawę, eksport i import wygenerowanych plików, ich weryfikację ze strukturą logiczną dostarczoną przez Ministerstwo Finansów, scalanie i zatwierdzanie.