Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych

Złotniki Kujawskie, 25.08.2018r.

Administratorem Pana/i danych jest:Adam Pujszo APE Bernadeta Pujszo z siedzibą: 88-180 Złotniki Kujawskie, Szosa Bydgoska 43 ADO: 604 228 822
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:Wykonania obowiązków: serwisowych, sprzedażowych, księgowych, gwarancyjnych,dostarczenia zamówionego towaru, zachowania spójności bazy danych ( backup)
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, w chwili oddania sprzętu na serwis, zamówienia sprzętowego, zlecenia wykonania usługi informatycznej.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Nie są przekazywane do Państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych:Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, od momentu sprawozdania rocznego za poprzedni rok – odnośnie do wystawionych faktur i 10 lat w przypadku roszczeń. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres gwarancyjny produktu. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pan prawo do:1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:Podane dobrowolnie

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu