Menu Zamknij

MODUŁY

Pulpit konfiguracyjny

Pulpit konfiguracyjny to specjalny program, który umożliwia wdrożeniowcom lub zaawansowanym administratorom dostosowanie systemu do wymogów Państwa firmy. Pozwala na parametryzowanie aplikacji oraz zarządzanie poszczególnymi modułami/komponentami. Tutaj administrator tworzy profile użytkowników i zarządza ich uprawnieniami. W pulpicie konfiguracyjnym można nadawać użytkownikom uprawnienia do poszczególnych operacji systemu działające na konkretnym magazynie.

Tu również administrator może dodać lub ograniczyć dostęp konkretnemu użytkownikowi do wybranych kas gotówkowych, rachunków bankowych podmiotu, zestawień czy wzorców wydruku.

Za pomocą pulpitu konfiguracyjnego administrator tworzy i zarządza:

  • interfejsem użytkownika;
  • indywidualnymi listami poleceń każdego komponentu;
  • spersonalizowanymi kolumnami poszczególnych list;
  • kolorystyką każdego komponentu;
  • zestawami ikon;
  • rozszerzeniami dopisanymi za pomocą Sfery.

Pulpit konfiguracyjny pozwala na:

  • zarządzanie bazą danych, np. wykonywanie i odtwarzanie z wcześniej wykonanej kopii bazy danych, aktualizacja do nowszej wersji, kontrola aktualnych połączeń do bazy;
  • tworzenie i zarządzanie własnymi instancjami dokumentów (np. zgłoszenia reklamacyjne, specyficzne dla danego podmiotu zamówienia czy osobna instancja faktur sprzedaży);
  • tworzenie i zarządzanie własnymi słownikami oraz elementami tych słowników;
  • zarządzanie urządzeniami fiskalnymi (drukarki i kasy fiskalne, wagi etykietujące oraz czytniki kodów kreskowych).